Villkor

Villkor för att använda butiken:

Bilder och texter ägs av oss eller respektive fotograf. Kopiering av detta material kan medföra att vi fakturerar eller vidtar rättsliga åtgärder.  

Vi förehåller oss rätten att radera användare som vi upplever ej angivit sin riktiga identitet, Vi förbehåller oss också rätten att inte publicera kommentarer från anonyma användare.

Villkor för produkter:
Bilderna är för privat bruk, får ej säljas vidare eller användas för kommersiellt bruk.  Du får inte heller läsa in dem digitalt eller manipulera dem.  Då bilderna görs på beställning så har du ingen ångerrätt. 

Villkor för respektive produkt hittar du nederst i beskrivningen för produkten. 

För bilder som är felaktiga eller dålig kvalitet så  återbetalas pengarna samt returporto.